تلگرام و واتساپ :  2258285-0936

 تلفن فروش :  77591964-021

در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه اندازه محیط نقش بسیاری زیادی در اجرا و انتخاب نوع طراحی خواهد داشت ، برای مثال در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه هر چه ارتفاع بلندتر باشد ظرفیت سیستم قفسه بندی  انبار حدود 3 برابر افزایش خواهد داشت که از لحاظ اقتصادی بسیار بهینه می باشد، نکته قابل توجه اینکه هر چه فضای بیشتری در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه وجود داشته باشد نصب آنها یکپارچه و شکیل تر می باشد ولی ممکن است فضای سوله نقشه خوبی نداشته باشد و یا در گوشه و کنار آن ستون وجود داشته باشد در این مکان جانمایی یکدست قفسه ها از بین خواهد رفت و ظرفیت استفاده از فضا بسیار کم خواهد شد، همچنین نوع بارگذاری کالاها در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه که به صورت دستی یا ماشینی انجام خواهد شد یا نوع بار و کالاهایی که قرار است در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه نگهداری شود نقش مهمی در انتخاب نوع و طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه خواهد داشت .مثلا اگر در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه بار توسط لیفتراک (ماشینی) جا به جا شود باید  طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه از نوع قفسه بندی پالت راک و قفسه بندی ریلی انبار استفاده شود ، اما اگر بار در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه به صورت دستی انجام می شود، نوع طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه باید قفسه بندی مشبک و قفسه بندی فروشگاهی و … باشد، اینکه بار در چه شکل و ظاهری و با چه وزنی روی قفسه قرار بگیرد در اهمیت طراحی سیستم قفسه بندی انبار و نگهداری مواد و کالاها بر روی آن مهمترین گزینه خواهد بود ،به طور کلی می توان گفت قبل از طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه مواردی از قبیل اینکه برای بارگذاری اجناس روی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه بارگذاری چگونه انجام خواهد شد البته این عامل بستگی به وزن و شکل و حجم کالا نیز خواهد داشت، زیرا نوع طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه بارهای سنگین و سبک با هم فرق خواهد داشت . به عنوان مثال برای بارهای بالاتر از 500 کیلوگرم از قفسه بندی راک کفپوشدار سنگین ، کمتر از 500 کیلوگرم از راک کفپوشدار سبک و برای اجناس سبک و کم حجم تر از قفسه بندی مشبک ، جهت نگهداری از ملزومات اداری از قفسه بایگانی ریلی و حتی مشبک و برای اجناس فروشگاهی و هایپرمارکتی از قفسه بندی ثابت فلزی فروشگاهی طراحی می شود، اگر بخواهیم مواردی که در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه تاثیرگذار هستند را طبقه بندی کنیم به شرح ذیل خواهد بود:

1_ اندازه و ابعاد در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه فضای موجود

2_ نوع بارگذاری اقلام جهت انبارش در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه

3_ نوع بار از نظر شکل ظاهری و حجم و وزن بارها در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه

4_ ظرفیت مورد نیاز جهت انبارش در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه

 

 طراحی سیستم قفسه بندی انبار

 

در ادامه به شرح هرکدام از موارد فوق پرداخته ایم تا با نکات کلیدی طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه بیشتر آشنا شوید با ما همراه باشید:

1_ اندازه و ابعاد در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه:

 اندازه فضا تاثیر زیادی در بکارگیری و انتخاب نوع و طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه خواهد داشت، در واقع هر چه ارتفاع فضا بیشتر باشد امکان ظرفیت گیری جهت ایجاد فضای انبار به حدود 3 برابر افزایش خواهد یافت و از لحاظ صرفه اقتصادی در بهینه سازی فضا در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه  بسیار قابل اهمیت است. هر چه فضای بیشتری برای طراحی سیستم مورد نظر جهت قفسه بندی وجود داشته باشد نوع طراحی و یکپارچگی قفسه ها بیشتر خواهد شد. برای مثال در مواقعی ستونهای موجود در وسط و یا کنار دیوارهای سوله و یا سالن ها امکان قفسه بندی یکپارچه و شکیل را جهت جانمایی از بین خواهد برد و همین امر باعث میشود ظرفیت گیری در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه کمتر شود و یا دچار از دست دادن بخشی از فضای انبار و یا فروشگاه گردد.

 

اندازه و ابعاد سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه

 

2_ نوع بارگذاری اقلام جهت انبارش در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه:

نوع اقلام و بارهایی که در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه مورد نیاز است نیز تاثیر بسزایی در انتخاب و طراحی قفسه بندی دارد. همانطور که در پیشتر گفته شد اگر بار بصورت ماشینی از جمله لیفتراک، ریچتراک، استکر در سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه جابجا و نگهداری شود باید از طراحی قفسه بندی پالت راک، خودراهرو درایوین، کانتیلور و یا بازویی استفاده کرد، و اگر بار در سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه بصورت دستی نگهداری و بارگذاری شود از طراحی قفسه بندی مشبک، راک کفپوشدار سنگین و سبک، دفتری، فروشگاهی و .. استفاده خواهد شد.

 

نوع بارگذاری اقلام جهت انبارش در سیستم قفسه بندی انبار

 

3_ نوع بار از نظر شکل ظاهری و حجم و وزن بار در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه:

مهمترین پارامتر و شاخص در پیاده سازی و اجرای در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه و نگهداری مواد و کالا نوع بار و اقلام مورد نیاز به نگهداری می باشد که به فراخور آن نوع سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه طراحی خواهد شد. اگر بارگذاری در قفسه بندی با استفاده از پالت باشد می توان در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه از 3 نوع سیستم قفسه بندی پالت راک، سیستم قفسه بندی درایوین، سیستم قفسه بندی کانتی لور استفاده کرد. اگر بارگذاری در قفسه ها بصورت دستی باشد بسته به شکل و حجم و وزن کالاها نوع قفسه بندی در نظر گرفته خواهد شد. البته می توان بنا به درخواست مشتری و بر اساس نیاز آن، در طراحی فضای انبار یا فروشگاه از چندین نوع سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه بصورت تلفیقی و یا ترکیبی استفاده کرد تا مشتری به اهداف و نیازهای خود برسد.

 

نوع بار از نظر شکل ظاهری و حجم و وزن بار در سیستم قفسه بندی انبار

 

4_ ظرفیت مورد نیاز جهت انبارش در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه: 

بزرگترین دغدغه در نگهداری و انبارش در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه ظرفیت مورد نظر است که طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه می بایست پاسخگوی این دغدغه باشد. می توان گفت بهترین حالت جهت ظرفیت گیری بیشتر و بهینه سازی فضای انبار استفاده از قفسه بندی است، اما اگر فضا دارای ارتفاع کمتر از 5 متر باشد عملا قفسه بندی ظرفیت بهتری نسبت به چیدمان پالتها نخواهد داشت و از لحاظ هزینه و زمان به صرفه نخواهد بود، همچنین بحث ارتفاع فضا در تمام انواع در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه پارامتر بسیار مهمی می باشد که در رابطه با این مقوله پیشتر آشنا شده اید .

 

ظرفیت مورد نیاز جهت انبارش سیستم قفسه بندی انبار

 

  • Start Publishing Date
انواع قفسه‌بندی و کاربردهای آن در سیستم های اداری

قفسه به هر سازه ای اعم از فلزی، چوبی و یا پلاستیکی گفته می شود که دارای سطوح قابل بارگذاری و یا دسترسی باشد، قفسه بندی نقش بسزایی در جهت ساماندهی و ...

دانش سیستم انبارداری

به سیستمی که کلیه فرآیندهای اصلی انبار را ساماندهی کند. سیستم انبارداری گفته می شود، به طور کلی فرآیند های اصلی انباررا میتوان  به دو قسمت  تحویل ...

ایمنی تجهیزات در سیستم قفسه بندی انبار

در طراحی انبار ایمنی در سیستم قفسه بندی انبار و انتخاب نوع سیستم قفسه بندی انبار بسیار اهمیت دارد، زیرا طراحی صحیح سیستم قفسه بندی انبار در ایمنی و ...

 طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه

در طراحی سیستم قفسه بندی انبار و سیستم قفسه بندی فروشگاه اندازه محیط نقش بسیاری زیادی در اجرا و انتخاب نوع طراحی خواهد داشت ، برای مثال در طراحی ...

ما برای خرید روزانه یا هفته ای و یا حتی ماهیانه بیشتر وقت خود را در فروشگاه های کوچک و فروشگا ه های زنجیره ای بزرگ با برندهای مختلف می گذرانیم.آیا تا ...

 هر سازه ای که از فلز و چوب یا پلاستیک ساخته شده باشد و دارای سطح هایی باشد که قابل بارگذاری و دسترسی باشد،قفسه گفته می شود.

صنعت قفسه بندی از گذشته ...

امروزه  به منظور راحت تر شدن انبارداری، استفاده از انواع قفسه بندی انبار بسیار گسترش پیدا کرده است. این قفسه بندی ها موجب منظم تر شدن کسب و کار شده و ...

یک سیستم قفسه بندی خوب علاوه بر اینکه سبک و با دوام است باید قادر باشد بارهای بسیار سنگین را نگه داری کند.شما این مطلب را تایید می کنید چون می دانید ...

بسیاری از افراد بتوانند یکی از بهترین و شیک ترین پیشخوان و ویترین را داشته باشند به دنبال قفسه بندی ویترین و پیشخوان خود هستند که به این منظور می ...

سیستم  قفسه بایگانی ریلی همانطور که از این نام پیداست، بخاطر طراحی انعطاف پذیرش، می تواند قفسه ها را از یک مکان به مکان دیگر منتقل و جابه جا کند. ...

در میان انبارداران خط کشی و شماره گذاری کف انبار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و شما نیز می توانید با توجه به اصول این امر، اقدام به شماره ...

پرکاربردترین تجهیزات در انبارها، انواع فروشگاه و مکان های دیگر قفسه ها هستند. برای نگهداری اقلام مختلف از کالاهای خودرویی و صنعتی گرفته تا یخچال ...

در طول زمان همواره یک چالش مهم برای بشریت، حفظ اطلاعات یا همان بایگانی فیزیکی بوده است، با وجود پیشرفت های تکنولوژیکی ما هنوز نتوانسته ایم شکل حفاظتی ...

در مقاله قبلی که در مورد قفسه فلزی بود در مورد قفسه بندی پیچ و مهره ای بصورت مختصر صحبت کردیم و در این مقاله قصد معرفی قفسه بندی پیچ و مهره ای  بصورت ...

انبار، ساختمانی برای حفظ و نگهداشت کالاهاست و جهت حفظ بهتر محصولات در قفسه انبار هم در صنایع بسیار با اهمیت وظیفه ی انبارداری است. انبارها توسط ...

این نوع سیستم قفسه بندی شامل موارد ذیل می باشد:

موبایل راک

شاتل درایوین

خود جریان

خود تغذیه

خود برگشت

بایگانی متحرک

در این بخش به توضیح ...

در اقتصاد کشور ما انبار اهمیت فراوانی دارد و امروزه زمین از ارزش بالایی برخوردار است و با توجه به ارزش آن دیگر شما نمی‌توانید انبار و یا فروشگاهی را ...

یکی از رایج ترین مسیرهای چیدمان کالا در صنعت خرده فروشی، قفسه بندی فروشگاه است. از فروشگاه های مواد غذایی تا فروشگاه های سخت افزاری، همه این روش را ...

ویژگی های قفسه بایگانی ریلی یا متحرک

وقتی صحبت از ذخیره سازی فایل های و به فکر ذخیره ‎سازی بسیاری از فایل ‎های کاغذی مهم هستید و احساس می نمایید که برای ذخیره سازی این فایل های کاغذی ...

در واقع می توان گفت که یکی از کاربرد های قفسه بایگانی ریلی مکانیکی و یا همان کمد بایگانی ریلی مکانیکی برای نگهداری هرچه بهتر، و با اطمینان اسناد مهم ...

بهینه سازی محیط اداری با قفسه بایگانی ریلی

می توان گفت که تمامی شرکت ها، بانک ها، سازمان های دولتی و خصوصی دارای اسناد و مدارک زیادی هستند که مراقبت و حفاظبت از آن اسناد برایشان اولویت دارد در ...

قفسه بایگانی ریلی برقی

اگر شما هم مانند بسیاری دیگر از افراد و ادارات که در محیط کار خود از پرونده های زیادی نگهداری میکنند، پرونده، کاغذ و زونکن های بسیار زیادی دارید که ...

کمد بایگانی ریلی یک ایده جدید برای قفسه بندی اسناد به روش نوین است. جایگزین کردن بایگانی ریلی برای قفسه های قدیمی مشکلات بسیاری را در نگهداری اسناد ...

Load More